Fonden

Fonden Kulturcentret Kiers Gaard

Nyere historie

Kiers Gaard er en markant firlænget marskgård. De nuværende bygniger stammer fra 1759 og er som mange andre ejendomme i Højer fredet.

Gården har siden 1973 været offentlig eje. I den første tid Sønderjyllands Amt og Højer Kommune. Siden Sønderjyllands Amt alene, som i 1992 tilkøbte naboejendommen Fiskerhuset. Gården blev i 70’erne renoveret og nyindrettet for, at anvende den som kulturcenter.

Ved kommunalreformen og nedlæggelsen af amterne pr. 1. januar 2007 overgik ejerskabet til Tønder Kommune.

Fonden Kulturcentret Kiers Gaard blev etableret 1. januar 1993.

Driften af Kulturcenteret og dets aktiviteter er siden 1996 blevet varetaget af fonden. Der er indgået en samdriftsaftale mellem fonden og kommunen vedrørende driften af bygningerne og udenomsarealerne. I henhold til aftalen afholder Tønder Kommune bygningsudgifter så som skatter, forbrugsafgifter (el, vand, varme, renovation), forsikringer og udvendig bygnings-vedligeholdelse. Fonden Kiers Gaard afholder udgifterne til indvendig vedligeholdelse, herunder indkøb og vedligeholdelse af inventar og løsøre samt vedligeholdelse af udenomsarealer.

Gården er stærk forankret i lokalsamfundet og er i årene siden 1973 blevet anvendt af en række lokal foreninger og aftenskoler bl.a. teaterforestillinger arrangeret af foreningen Teatergaleasen, koncertarrangementer og kurser inden for kunst håndværk arrangeret af aftenskolerne og private kunstnere.

Se hvem, der bruger Kiers Gaard her.

Bestyrelse

Bestyrelsesformand
Per Loldrup
Strandvej
6270 Tønder

Allan Elneff
Hvedemarken 17
6280 Højer

Anita Uggerholt Eriksen
Rosinfeltvej 122
6270 Tønder

Jørn Petersen
Strandvej 31
6280 Højer

Lars Nielsen
6280 Højer

Friedrich Sønnichsen
A R Kjærbysvej 8
6280 Højer

Mogens Davidsen
Sønderbyvej 7
6280 Højer

Palle Graversgaard
Vestergade 303
6792 Rømø