Fonden Kulturcentret Kiers Gaard

Kulturcentret Kiers Gaard

Søndergade 12, 6280 Højer

Fonden Kulturcentret Kiers Gaard

Nyere historie

Kiers Gaard er en markant firlænget marskgård. De nuværende bygniger stammer fra 1759 og er som mange andre ejendomme i Højer fredet.


Gården har siden 1973 været offentlig eje. I den første tid Sønderjyllands Amt og Højer Kommune. Siden Sønderjyllands Amt alene, som i 1992 tilkøbte naboejendommen Fiskerhuset. Gården blev i 70'erne renoveret og nyindrettet for, at anvende den som kulturcenter.


Ved kommunalreformen og nedlæggelsen af amterne pr. 1. januar 2007 overgik ejerskabet til Tønder Kommune.


Fonden Kulturcentret Kiers Gaard blev etableret 1. januar 1993.


Driften af Kulturcenteret og dets aktiviteter er siden 1996 blevet varetaget af fonden. Der er indgået en samdriftsaftale mellem fonden og kommunen vedrørende driften af bygningerne og udenomsarealerne. I henhold til aftalen afholder Tønder Kommune bygningsudgifter så som skatter, forbrugsafgifter (el, vand, varme, renovation), forsikringer og udvendig bygnings-vedligeholdelse. Fonden Kiers Gaard afholder udgifterne til indvendig vedligeholdelse, herunder indkøb og vedligeholdelse af inventar og løsøre samt vedligeholdelse af udenomsarealer.


Gården er stærk forankret i lokalsamfundet og er i årene siden 1973 blevet anvendt af en række lokal foreninger og aftenskoler bl.a. teaterforestillinger arrangeret af foreningen Teatergaleasen, koncertarrangementer og kurser inden for kunst håndværk arrangeret af aftenskolerne og private kunstnere.


Se hvem, der bruger Kiers Gaard under fanen Gæster.BestyrelseBestyrelsesformand

Per Loldrup

Carstensgade 56

6270 Tønder


Allan Elneff

Hvedemarken 17

6280 Højer


Anitta Uggerholt Eriksen

Rosinfeltvej 122

6270 Tønder


Jørn Petersen

Strandvej 31

6280 Højer


Jane Boes

Højervej 21

6280 Højer


Friedrich Sønnichsen

A R Kjærbysvej 8

6280 Højer


Mogens Davidsen

Sønderbyvej 7

6280 Højer


Gunner Holm

Nørremarken 10

6280 Højer